ค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน
+ 2000
ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม +2,000 เฮกตาร์(**)
มีพื้นที่ครอบคลุมภูมิภาคหลักของเวียดนาม (เหนือ - กลาง - ใต้)
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
พื้นที่
513 เฮกตาร์
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
ก่อตั้งในปี
พ.ศ. 2537
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
สถานะ
In operation
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
พื้นที่ทั้งหมด
714 เฮกตาร์
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
ก่อตั้ง
พ.ศ. 2561
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
สถานะ
In operation
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
พื้นที่ทั้งหมด
410 เฮกตาร์
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
ก่อตั้ง
พ.ศ. 2558
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
สถานะ
อยู่ในระหว่างการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
พื้นที่
481 เฮกตาร์
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
ก่อตั้งในปี
2021
เมืองอุตสาหกรรม - Amata
สถานะ
อยู่ในระหว่างการพัฒนา

Amata City Ha Long, also referred to as Quang Yen Economic Zone or Song Khoai Industrial Park at Quang Ninh province was established in 2018 as the third industrial park of Amata in Vietnam. The group’s first project in the North of Vietnam with a total investment of more than 155 million USD, aims to create a GDP value of more than 5 billion USD and 30,000 jobs for the region. The project enjoys highest tax incentives in the economic zone and has many advantages in modern and synchronous transport infrastructure.

Amata City Ha Long, also referred to as Quang Yen Economic Zone or Song Khoai Industrial Park at Quang Ninh province was established in 2018 as the third industrial park of Amata in Vietnam. The group’s first project in the North of Vietnam with a total investment of more than 155 million USD, aims to create a GDP value of more than 5 billion USD and 30,000 jobs for the region. The project enjoys highest tax incentives in the economic zone and has many advantages in modern and synchronous transport infrastructure.

Amata City Ha Long, also referred to as Quang Yen Economic Zone or Song Khoai Industrial Park at Quang Ninh province was established in 2018 as the third industrial park of Amata in Vietnam. The group’s first project in the North of Vietnam with a total investment of more than 155 million USD, aims to create a GDP value of more than 5 billion USD and 30,000 jobs for the region. The project enjoys highest tax incentives in the economic zone and has many advantages in modern and synchronous transport infrastructure.

Amata City Ha Long, also referred to as Quang Yen Economic Zone or Song Khoai Industrial Park at Quang Ninh province was established in 2018 as the third industrial park of Amata in Vietnam. The group’s first project in the North of Vietnam with a total investment of more than 155 million USD, aims to create a GDP value of more than 5 billion USD and 30,000 jobs for the region. The project enjoys highest tax incentives in the economic zone and has many advantages in modern and synchronous transport infrastructure.

พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านนิคมอุตสาหกรรมของเรา