นิคมอุตสาหกรรมกวางจิ

นิคมอุตสาหกรรมกวางจิ Hai Lang จังหวัดกวางจิ เวียดนาม

จังหวัดกวางจิซึ่งตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เป็นทำเลที่น่าสนใจเนื่องจากช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคของ 4 ประเทศ (ไทย เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์) นอกจากนั้น ด้วยข้อได้เปรียบจากการมีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซ การใช้พลังงานลม และพลังงานธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กวางจิได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งใหม่ของภาคกลาง
นิคมอุตสาหกรรมกวางจิเป็นการร่วมทุนของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ 3 ราย ได้แก่ Vietnam Singapore Industrial Park J.V Co., Ltd (“VSIP JV”), Amata City Bien Hoa Joint Stock Company และ Sumitomo Corporation

481.2 เฮกตาร์~4.8 ตร.กม.
พื้นที่
~ 2071
ระยะเวลาการเช่า
+
ผู้เช่า
+
แรงงาน
+ พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่ารวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์
ให้เช่าที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมและบริการ
โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
บริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
พลังงานสะอาด

ผู้เช่า

By country

By sector

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ

ทำเลยุทธศาสตร์และการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่ดีเยี่ยม

01

ค่าแรงที่ไม่สูงมาก

02

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

03

บริการลูกค้าแบบครบวงจร

04

ได้รับการสนับสนุนที่เข็มแข็งจากหน่วยงานระดับจังหวัด

05
นิคมอุตสาหกรรมกวางจิ - Amata

ที่ตั้งและการเชื่อมต่อ

Location

จังหวัด:
จังหวัดกวางจิ
Area :
4,170 ตร.กม.
ประชากร:
0.65 ล้านคน

Connectivity

ท่าเรือ My Thuy
17กม.
เมือง Dong Ha
25กม.
เมืองเว้
47กม.
สนามบินนานาชาติ Phu Bai
60กม.
ด่านชายแดน Lao Bao
100กม.
เมืองดานัง
150กม.
สนามบินนานาชาติดานัง
153กม.
ท่าเรือดานัง
160กม.
ฮานอย
600กม.
นครโฮจิมินห์
1200กม.

Tax incentives

Tax incentive & wage

โครงสร้างพื้นฐาน- สาธารณูปโภค-บริการ

น้ำประปา
ไฟฟ้า
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบดับเพลิง
ถนนและภูมิทัศน์
การบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน/ใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจ (IRC/ERC) และการประกอบกิจการของผู้เช่า
โทรคมนาคม

Master Plan

นิคมอุตสาหกรรมกวางจิ - Amata

เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Coming soon

Other Document