เรายินดีที่จะสนับสนุนการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณ

ติดต่อเรา

เวียดนามใต้
พบกับทีมงาน - Amata

Long Binh Industrial Park (AMATA), Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

พบกับทีมงาน - Amata

+84 (0)251 399 1007

พบกับทีมงาน - Amata

marketing.vn@amata.com

เวียดนามเหนือ
พบกับทีมงาน - Amata

Song Khoai Industrial Park, Song Khoai Commune, Quang Yen Town, Quang Ninh Province, Vietnam

พบกับทีมงาน - Amata

+84 (0) 2033 567 007

พบกับทีมงาน - Amata

marketing.vn@amata.com

  ที่ปรึกษาของเรา

  ด้านการขาย

  Yasuo Tsutsui
  HEAD OF SALE
  AMATA VN PCL
  English, Japanese
  เวียดนามใต้
  Nguyen Cao Cuong
  Sales Manager
  Amata City Long Thanh
  English, Japanese
  Huynh Ngoc Hoang Dung
  Marketing Manager Cum Sale Representatives
  Amata City Bien Hoa
  English, Japanese
  Vu Ngoc Diep
  Sale executive
  Amata City Bien Hoa
  English
  Nguyen Thi Mai Hương
  Sale executive
  Amata City Long Thanh
  English, Chinese
  เวียดนามเหนือ
  Le Ngoc Tram
  Sale manager
  Amata City Ha Long
  English
  Nguyen Thi Ngoc Anh
  Sale executive
  Amata City Ha Long
  English
  Trinh Thi Thu Hang
  Sale executive
  Amata City Ha Long
  English
  Nong Thi Hong Lam
  Sale executive
  Amata City Ha Long
  English, Chinese
  Nguyen Thi Ha trang
  Sale executive
  Amata City Ha Long
  English, Japanese