นอกจากนิคมอุตสาหกรรมแล้ว อมตะยังมีแผนงานโครงการเมืองทาวน์ชิปขนาด 753 เฮกตาร์ และเซอร์วิส ทาวน์ชิปขนาด 107 เฮกตาร์ ด้วยแนวคิดเมืองอัจฉริยะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดองไน สามารถเดินทางระหว่างนครโฮจิมินห์และจังหวัดดองไนได้อย่างสะดวกสบาย ทำเลที่ตั้งเหมาะแก่การพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับนักลงทุนและชุมชนใกล้เคียงด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครันสำหรับการอยู่อาศัย

เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย - Amata เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย - Amata