เกี่ยวกับเรา - Amata

ภาพรวมของอมตะ วีเอ็น

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) (AVN) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนเฉพาะในเวียดนามในธุรกิจหลักประเภทนิคมอุตสาหกรรม การดำเนินธุรกิจและพัฒนาพื้นที่เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน AVN มีโครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 เฮกตาร์
ปัจจุบันอมตะ วีเอ็น มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่ในเมือง 2 โครงการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือ 7 บริษัท และ 1 โครงการร่วมทุน ได้แก่

  • Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (“ACBH”) (เดิมชื่อ Amata (Vietnam) Joint Stock Company) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
  • Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง ACBH และบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ
  • Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited (“ASCLT 1”)
  • Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited (“ASCLT 2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ACLT ถือหุ้นร้อยละ 51;
  • Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“ATLT”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง ACBH และบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 66 และ 34 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
  • Amata City Halong Joint Stock Company (“ACHL”) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
  • นิคมอุตสาหกรรมกวางจิเป็นการร่วมทุนของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ 3 ราย ได้แก่ Vietnam Singapore Industrial Park J.V Co., Ltd (“VSIP JV”), Amata City Bien Hoa Joint Stock Company และ Sumitomo Corporation

 

สารจากประธานบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับแผนพัฒนาธุรกิจตามปรัชญา ALL WIN ซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจโดยรวม

Dr. Apichart ChinwannoChairman

ยินดีต้อนรับสู่อมตะ วีเอ็น

ยินดีต้อนรับสู่อมตะ เวียดนาม (อมตะ วีเอ็น)
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา อมตะ วีเอ็น ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองและศักยภาพของเวียดนาม เวียดนามสามารถดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง นโยบายทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย และต้นทุนด้านแรงงานที่แข่งขันได้

ด้วยทำเลยุทธศาสตร์ของอมตะซิตี้ ฮาลอง ในจังหวัดกวางหนิง และอมตะซิตี้ ลองถั่น ในจังหวัดดองไน อมตะช่วยให้สามารถเข้าถึงที่ตั้งโครงการสนามบินนานาชาติลองถั่นแห่งใหม่ได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเขตเศรษฐกิจ นอกจากนั้น เรากำลังดำเนินโครงการอีกหนึ่งโครงการในเขตภาคกลางในจังหวัดกวางจิ

ที่อมตะ เราภูมิใจในความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนาม เราสามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้
ในฐานะนักลงทุนของเรา ท่านจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ยาวนานของเราในตลาดเวียดนามตลอดจนบริการที่เป็นเลิศและมูลค่าเพิ่มที่เรามอบให้กับท่าน

เราเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายซึ่งปรับให้ตรงตามความต้องการของท่านโดยเฉพาะ
เราขอเชิญชวนท่านร่วมก่อร่างสร้างอนาคตภูมิทัศน์อุตสาหกรรมของเวียดนาม เชิญเยี่ยมชมอมตะซิตี้ และดูว่าเหตุใดเราจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในเวียดนาม

Ms. Somhatai PanechiwaCEO of AMATA VN PCL.

Our Significant Developments

1994
1995
2007
2012
2015
2016
2018
2020
2022
2023
Dec
1994

ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุนโครงการอมตะซิตี้ เบียนหัว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537

Dec
1995

พิธีเปิดอมตะ เบียนหัว

Aug
2007

ACBH ได้รับหนังสือรับรองการลงทุนโครงการอมตะ คอมเมอร์เชียล รวมพื้นที่ 19.07 เฮกตาร์

Aug
2012

อมตะ วีเอ็น จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 

June
2015

อมตะ วีเอ็น ได้รับหนังสือรับรองการลงทุนสำหรับโครงการอมตะซิตี้ ลองถั่น (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น)

 

Dec
2015

อมตะ วีเอ็น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

Dec
2016

ACLT ได้รับหนังสือรับรองการลงทุนโครงการเซอร์วิสซิตี้

 

Mar
2018

บริษัทได้รับหนังสือรับรองการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง พื้นที่ 714 เฮกตาร์ – 29 มีนาคม 2561

Dec
2018

พิธีวางศิลาฤกษ์ของอมตะซิตี้ ฮาลอง

May
2020

ACBH ได้รับการอนุมัติให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมกวางจิ ร่วมกับพันธมิตร 2 ราย ได้แก่ VSIP และ Sumitomo  

 

Apr
2022

พิธีเริ่มการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมกวางจิ

 

Jul
2023

พิธีวางศิลาฤกษ์ของอมตะซิตี้ ลองถั่น

ตัวเลขผลงานที่โดดเด่น

7
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและเมืองทาวน์ชิป
860 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่ารวมการลงทุนในเวียดนาม
3000 เฮกตาร์
ที่ดินทั้งหมดซึ่งได้รับการพัฒนา
+ 200
ผู้เช่า (อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม…)
+ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่ารวมการลงทุนของนักลงทุน
60000
การจ้างงาน
รางวัล

“5 stars” (Excellent) CG Scoring of the Corporate Governance Report (CGR) of Thai Listed Companies for 5 consecutive years since 2018

Awarded Thailand Sustainability Investment (Renamed to SET ESG rating) by the Stock Exchange of Thailand (SET) for 4 consecutive years

Amata City Bien Hoa awarded certification as Top 10 sustainable businesses in the Trading-Service Category from CSI 100 program organized by VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) and VBCSD (Vietnam Business Council for Sustainable Development), under the management of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่”

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้าง “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” เมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกสบาย และการบริการ นอกเหนือจากการดำเนินงานในเมืองต่างๆ เรายังส่งมอบผลประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับผู้คน ชุมชน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

Mission

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา ALL WIN เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์โดยมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่ และสรรหานวัตกรรมที่จะสร้างความเป็นเมืองอัจฉริยะอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกภาคส่วน”

เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา เรามุ่งมั่นในเรื่องนวัตกรรมในการสร้างเมืองที่ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมกับขยายธุรกิจใหม่ด้วยหลักปรัชญา ALL WIN เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์

พันธมิตรและบริษัทในเครือ

พันธมิตร
เกี่ยวกับเรา - Amata
เกี่ยวกับเรา - Amata
เกี่ยวกับเรา - Amata
บริษัทในเครือ
เกี่ยวกับเรา - Amata
เกี่ยวกับเรา - Amata
เกี่ยวกับเรา - Amata
เกี่ยวกับเรา - Amata
เกี่ยวกับเรา - Amata