“อมตะซิตี้ เบียนหัว” รับรางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืน
ชูกลยุทธ์ “ALL WIN”เพิ่มศักยภาพลงทุนในนิคมอย่างสมดุล
 
“อมตะซิตี้ เบียนหัว” โชว์ผลงานคว้ารางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืน 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำในเวียดนาม จากเวที Sustainable Companies in Vietnam 2023 สอดรับกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มอมตะแบบ “ALL WIN” ดึงเทคโนโลยี นวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 🌿
 
เมื่อเร็วๆนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว เข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจอย่างอย่างยืน ( Sustainable Businesses in Vietnam in the Trade and Services Sector) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลของบริษัทที่มีการบริหารธุรกิจด้านการค้าและบริการอย่างยั่งยืน ในประเทศเวียดนาม การมอบรางวัลจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) สภาธุรกิจยั่งยืนเวียดนาม (VBCSD) ภายใต้การกำกับดูแล ของรัฐบาลกลาง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาสวัสดิการสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคญของบริษัทที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 🍀🌳