Chính phủ Việt Nam đang ngày càng tăng cường siết chặt các quy định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (BVDLCN), đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan.
Hiểu rõ khó khăn này, AMATA cùng KPMG Việt Nam phối hợp tổ chức buổi hội thảo ‘Những Vấn đề Pháp lý về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ở Việt Nam’ vào ngày 23 tháng 05 năm 2024. Tại đây, doanh nghiệp sẽ được các chuyên gia KPMG giải đáp chi tiết về những thách thức có liên quan cũng như đề xuất chiến lược để duy trì sự tuân thủ pháp lý một cách hiệu quả.
Chia sẻ tại hội thảo “Những Vấn đề Pháp lý về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ở Việt Nam”, ông Trần Bảo Trung, Phó Giám đốc, Công ty Luật KPMG Việt Nam, cho rằng: “Nhiều doanh nghiệp gặp rắc rối trong việc làm rõ ngữ cảnh và mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Họ cũng gặp khó khăn trong việc xác định các nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm dữ liệu và thiếu giải pháp để giảm thiểu rủi ro.”
Tại sự kiện, ông Trung đã gợi ý lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm các bước:
  • Rà soát và cập nhật quy trình xử lý dữ liệu
  • Chuẩn bị hồ sơ đánh giá tác động
  • Lập kế hoạch báo cáo sự cố
Hội thảo do Khu công nghiệp Amata phối hợp với KPMG tổ chức, hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền lợi khách hàng, giảm thiểu rủi ro, cũng như xây dựng lòng tin với khách hàng.