Suốt 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Amata luôn chú trọng đầu tư thúc đẩy phát triển bền vững trong tất cả các dự án. Tại Amata, sự bền vững luôn gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện qua những cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng, bảo vệ môi trường, đồng thời mang lại lợi ích cho các bên liên quan theo triết lý “ALL WIN – Tất cả các bên đều thắng lợi”.
Trong năm 2023, AMATA VN đã để lại nhiều dấu ấn về phát triển bền vững bằng các hoạt động giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường, tạo ra nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương, cũng như cam kết thực hiện các nguyên tắc cơ bản trong Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ đạo đức kinh doanh. Hãy cùng điểm lại những thành quả ấn tượng về phát triển bền vững mà Amata VN đã đạt được trong năm 2023 qua sơ đồ tóm tắt dưới đây.