Thông cáo báo chí
Công ty cổ phần đại chúng Amata VN và Tập đoàn Marubeni thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược đầu tư phát triển Amata City Hạ Long
Quảng Ninh, Việt Nam – [12/6/2024] – Công ty cổ phần đại chúng Amata VN (“AVN”) và MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (“MRBN”), một công ty con của Tập đoàn Marubeni (“Marubeni”), chính thức thông báo mối quan hệ đối tác chiến lược mới trong lĩnh vực bất động sản tại Công ty Cổ […]