Tạo dựng Tương lai cùng AMATA

Văn hóa doanh nghiệp

Amata DRIVE là tiêu chí của chúng tôi để dẫn dắt lực lượng nhân sự phát triển theo hướng tốt nhất và hiệu quả nhất.

Tuyển dụng - Amata
D
Tin Cậy dẫn đến Thành Công

Tư duy và Năng lực để đạt được các mục tiêu chung cho tất cả các bên, hướng tới sự chuyển đổi hiện tại và tương lai nhằm tạo ra quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi và khả năng phục hồi.

Tuyển dụng - Amata
R
Phản hồi

Gắn kết tất cả các bên liên quan thông qua việc chủ động và giao tiếp hiệu quả, hướng tới chuỗi hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Tuyển dụng - Amata
I
Sự cải tiến

Tư duy và Năng lực thay đổi tích cực, tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi tổ chức bằng nguyên tắc và công nghệ tiên tiến để đối mặt với Sự biến động, Tính bất định, Phức tạp và Sự mơ hồ.

Tuyển dụng - Amata
V
Tầm nhìn

Nuôi dưỡng và trau dồi Văn hóa Huấn luyện trong tổ chức nhằm tăng cường sức mạnh nội tại của AMATA và đào tạo nên những nhà lãnh đạo có tầm nhìn.

Tuyển dụng - Amata
E
Hiệu suất

Đảm bảo bản thân và những người khác sẽ tham gia bất kỳ quy trình và hoạt động nào để đạt được kết quả hiệu quả nhất nhằm gặt hái nhiều lợi nhuận hơn và tiết kiệm nguồn tài chính; thay đổi cách làm việc từ trách nhiệm sang trách nhiệm giải trình.

Hoạt động DNA của Amata

Amata DRIVE là tiêu chí của chúng tôi để dẫn dắt lực lượng nhân sự phát triển theo hướng tốt nhất và hiệu quả nhất.

Nhân viên của Amata có thể tận hưởng một môi trường hỗ trợ, quan tâm đến sự phát triển trên con đường sự nghiệp cá nhân cũng như sức khỏe tinh thần và thể chất của mỗi cá thể thông qua các hoạt động ý nghĩa của chúng tôi.

Hãy tham gia AMATA để tạo nên sự khác biệt

Vị trí
Biên Hòa, Đồng Nai
Years of experience
1
Vị trí
Long Thành, Đồng Nai
Years of experience
5
Vị trí
Long Thành, Đồng Nai
Years of experience
2
Vị trí
Long Thành, Đồng Nai
Years of experience
2
Vị trí
Long Thành, Đồng Nai
Years of experience
2