Phát triển bền vững
Tại AMATA VN

Phát triển bền vững tại AMATA VN

Sự bền vững luôn là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Amata VN luôn tin tưởng và mong muốn trở thành một doanh nghiệp có trách nghiệm, dựa trên tầm nhìn là tạo ra một khu đô thị hoàn hảo, nơi chúng tôi giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường đồng thời tạo cơ hội và hỗ trợ lẫn nhau. mang lại lợi ích cho các bên liên quan theo triết lý “ALL WIN” của AMATA. Khuôn khổ bền vững của chúng tôi ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UNSDG) và đặt nền tảng cho khả năng mang lại giá trị lâu dài và tăng trưởng toàn diện. Chúng tôi mong muốn trở thành một doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao, kiên cường và thân thiện với môi trường, hướng tới một thành phố ít carbon vào năm 2040

Somhatai Panichewa – CEO of Amata VN PCL

Thực hiện tích hợp phát triển bền vững

Chính sách phát triển bền vững dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản chính:

Chính sách phát triển bền vững dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản chính:

Gia tăng giá trị doanh nghiệp thông qua sự cải tiến và đảm bảo về chất lương

Tập trung vào việc tăng cường và phát triển các quy trình làm việc và dịch vụ, thúc đẩy giá trị gia tăng thông qua đổi mới và các hoạt động kinh doanh mới.

Hoạt động kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức và tính chính trực

Tuân thủ nguyên tắc minh bạch, trung thực, công bằng và tuân thủ pháp luật, đạo đức.

Chịu trách nhiệm trước tất cả các bên liên quan

Hoạt động một cách thận trọng để hạn chế tối đa tác động tiêu cực và đóng góp tích cực cho xã hội và các bên liên quan.

Có trách nhiệm với xã hội và môi trường

Hướng tới đổi mới và vận hành sạch

"Smart" Concept inclusion

Make positive contribution to society

Safety to people and the environment

Raise the level of Good Corporate Governance

Những Điểm Nổi Bật về Phát Triển Bền Vững Tại AMATA VN Năm 2022

Môi trường
7.33%
Giảm thiểu phát thải khí nhà kính (từ năm 2017)
14.7%
Giảm tiêu thụ nước của tòa nhà ASC (từ năm 2010)
34%
Giảm chất thải (từ năm 2022)
0
Khiếu nại về môi trường
Xã hội
82%
Sự hài lòng của nhân viên
99.3%
Sự hài lòng của cộng đồng
ZERO
Ca tử vong và thương tật vĩnh viễn liên quan đến nhân viên và nhà thầu
97%
Nhà cung cấp nguyên vật liệu địa phương
Quản trị
2,681 M.THB
Tổng doanh thu
100%
Các nhà cung cấp cấp 1 đã đánh giá rủi ro ESG
100%
Cán bộ nhân viên tham gia đào tạo chống hối lộ, chuẩn mực hành vi và Quản trị công ty
33.33%
Nữ giới giữ vai trò là thành viên HĐQT

Các giải thưởng & Chứng nhận

Báo cáo Quản trị Công ty
Xếp hạng 5 Sao
Bằng khen của BHPC
Giải thưởng
Đầu tư Bền vững SET
Được chứng nhận là thành viên chính thức của Liên minh Hành động Tập thể Doanh Nghiệp Tư nhân của Thái Lan từ năm 2021