Sáng ngày 14/9/2023, hội thảo cập nhật kiến thức “Tái cấu trúc cơ cấu chi phí phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp” do Khu công nghiệp AMATA Biên Hòa, Smart Train và Ban Quản lý Các KCN Đồng Nai (DIZA) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai và Công ty BIDV – SuMi TRUST đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Khu công nghiệp AMATA Biên Hòa.

Hội thảo thu hút gần 150 đại biểu tham dự là các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó phòng và các chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán từ các công ty trong KCN.

Với nội dung trình bày vô cùng bổ ích và súc tích của các diễn giả, hội thảo đã cung cấp cho các đại biểu những kiến thức chuyên sâu về tái cấu trúc cơ cấu chi phí cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Nhận biết cấu trúc chi phí hiện hành của công ty và nắm được các chi phí lãng phí cần được tinh gọn.
  • Nhận diện mức độ phù hợp với chiến lược kinh doanh hiện tại của cấu trúc chi phí.
  • Phân tích và ra quyết định trong việc quản trị chi phí với nhiều tình huống thực tiễn khác nhau.

Hội thảo cũng đã giúp các đại biểu giải đáp nhiều thắc mắc thực tiễn để thực hiện tốt hơn công tác quản trị chi phí cho doanh nghiệp của mình.

Ban tổ chức hội thảo tin tưởng rằng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp trong KCN nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại hội thảo: