Trong khuôn khổ Dự án “Triển khai KCN sinh thái theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tài trợ, ngày 12/9/2023 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (VKP) phối hợp với Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) đã thực hiện hoạt động khảo sát đánh giá việc triển khai chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái tại KCN AMATA Biên Hòa và Fleming Vietnam.

Đoàn khảo sát thực địa đánh giá cao kết quả xây dựng, phát triển và những cố gắng của AMATA Biên Hòa trong việc chuyển đổi cơ chế sang KCN sinh thái và xử lý nước thải trong KCN.

 

Ảnh: Ông Phạm Anh Tuấn cùng đại diện SECO tham quan Nhà máy xử lý nước thải và quy trình vận hành giám sát chất lượng nước

Dự án “Triển khai KCN sinh thái theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” được triển khai tại 4 KCN: Đình Vũ – Deep C (Hải Phòng), Hiệp Phước (TP.HCM), Amata (Đồng Nai) và Sonadezi (Bình Dương) với mục tiêu thúc đẩy phát triển mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam.

Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả tích cực:

  • Khoảng 295 giải pháp hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn được đề xuất cho 37 doanh nghiệp trong các KCN.
  • 62 giải pháp cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp KCN, giữa KCN và đô thị được đề xuất.
  • Dự kiến tiết kiệm 4,4 triệu KWh điện/năm, 20,8 nghìn m3 nước/năm, 800.000 USD/năm và giảm 87 nghìn tấn CO2 tương đương/năm.

Những kết quả này góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tại KCN và khu đô thị, hướng tới thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Dự án cũng đã lồng ghép quy định để phát triển mô hình KCN sinh thái trong các cơ chế, chính sách có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của ngành công nghiệp.

Ảnh: Đoàn công tác tham quan Nhà máy sản xuất của Công Ty TNHH Quốc tế Fleming

Thành công của dự án tại AMATA Biên Hòa là minh chứng cho hiệu quả của mô hình KCN sinh thái trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.