Vào ngày 17/6 – 20/6, Amata City Hạ Long phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để tổ chức 02 khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp tại khu vực. Lớp huấn huyện thu hút hơn 120 học viên, trong đó bao gồm các quản lý, người lao động chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và người lao động ở những vị trí có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Trong khuôn khổ buổi đào tạo, các học viên đã được trang bị những kiến thức cần thiết về những yếu tố gây nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia hoạt động sản xuất, đồng thời chỉ ra dấu hiệu nhận biết các yếu tố nguy hiểm và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động.
Kết thúc khóa học, Amata hi vọng rằng các doanh nghiệp có thể áp dụng được các kiến thức vào thực tiễn, góp phần giảm thiểu rủi ro, số lượng tai nạn lao đông và đảm bảo sức khỏe cho người lao động cả về mặt thể chất và tinh thần.