Sáng ngày 06,07/10/2023, AMATA City Hạ Long (KCN Sông Khoai) đã phối hợp cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh để tổ chức Lớp tập huấn với chủ đề “Chính sách phát luật và nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.
Với chủ đề thiết thực và gần gũi, lớp tập huấn đã thu hút hơn 60 người đăng ký tham dự là các quản lý, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, trong đó bao gồm cả một số đối tác của Amata như Autoliv, Part Seiko, và Jinko Solar.


Lớp tập huấn đã phổ biến các kiến thức hữu ích liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện hiệu quả các chính sách phúc lợi cho người lao động và các quy định liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.