𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐀𝐕𝐍 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐒𝐄𝐓 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑!

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) đã công bố Bảng xếp hạng ESG, tên gọi cũ là Đầu tư bền vững Thái Lan (THSI), với mục đích giúp các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu ESG có hiệu suất cao. Dựa trên các tiêu chí đã đặt ra, bảng xếp hạng ESG được phân loại thành các hạng AAA, AA, A và BBB.

Công ty Amata VN PCL (Amata VN) đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) trao tặng Xếp hạng ESG 2023 “AA” trên tổng số 193 công ty niêm yết đã được đánh giá. Đây là năm thứ 4 liên tiếp AMATA VN vinh dự được nhận giải thưởng bền vững của Thái Lan, thể hiện sự cố gắng của Công ty trong việc thực hiện kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm.